OM TALE


At tale så andre lytter eller at skrive tekster som ”taler” til læseren – det vil de fleste gerne kunne. Tit er det svært at komme fra tanke til tale uden råd og vejledning. OM TALE tilbyder:

  • Workshops, fx om mundtlig fremstilling, opgaveskrivning og akademisk argumentation
  • Retorisk feedback til artikler, mundtlige eksamensoplæg, akademiske opgaver, ph.d.-ansøgninger, undervisning mm.
  • Skrivevejledning til elever og studerende, som er udfordret i deres skriveprocesser
  • Produktion af tekster til hjemmesider, pjecer, undervisningsmateriale, projektansøgninger mm.
  • Kurser om opgavevejledning

SENESTE KUNDER OG OPGAVER

Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse: workshop om akademisk argumentation for masterstuderende

Sct. Knuds Gymnasium: workshop om alternativer til individuel vejledning for alle lærere i forbindelse med en pædagogisk dag

Specialestuderende: procesvejledning og tekstfeedback

Specialuddannelsen for psykiatrisk sygepleje: workshop om akademisk læsning og skrivning for studerende

VUC København Syd: workshop om retorik og eksamensangst for en gruppe lærere, speciallærere og studievejledere

Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet: interviewundersøgelse om gennemslagskraften i deres fælles formidling om udviklingsmæssige aktiviteter.

OM HELLE


Jeg er cand.mag. med hovedfag i retorik, og jeg har 25 års erfaring som skrivevejleder, underviser og tekstforfatter. Jeg har undervist og vejledt i akademisk skrivning som ansat på Aarhus Universitet og Københavns Universitet, og jeg har undervist i mundtlig retorik som forsøgsfag på Ingrid Jespersens Gymnasieskole og senere skrevet læreplan og undervisningsvejledning til retorik som valgfag i gymnasiet.

Siden 2004 har jeg arbejdet som selvstændig konsulent i mit firma OM TALE, hvor jeg har undervist og vejledt advokater, forelæsere og mange andre, som taler meget i deres erhverv. Jeg har også udviklet uddannelser og undervisning for fx Advokatsamfundet og Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse. Endelig har jeg fungeret som formidlingsrådgiver og tekstforfatter, især i forbindelse med

Forhandlingsfællesskabet og Kommunernes Landsforenings fælles formidling om personalepolitik.

Fra januar 2019 er jeg begyndt at uddanne mig til EFT-terapeut, fordi jeg gerne vil kunne hjælpe mine kunder til også at håndtere de svære følelser, der tit er forbundet med at skulle tale til et publikum eller skrive en vigtig tekst: nervøsitet, præstationsangst eller manglende selvtillid. Jeg er forfatter til bøger og artikler om mundtlig retorik, skriftlig retorik, peerfeedback, vejledning samt eksamen og eksamensangst.

Min hovedinteresse er retorisk praksis. Retorisk teori er langt hen ad vejen nem at forstå, så den ægte udfordring ligger i at omsætte teorien til gode arbejdsprocesser med at producere taler og tekster, der opfylder deres formål.

MINE KUNDER ER:


Advokatfirmaet Bruun og Hjejle / Advokatsamfundet / Aarhus Universitet / BUPL / Confex / CVU Sønderjylland / Danmarks Biblioteksskole / Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse / Danmarks Lærerforening / Danske Regioner / FOA / Forhandlingsfællesskabet / Fysikkurs / Gentofte Hospital / Gyldendal Kurser / HK / Ingrid Jespersens Gymnasieskole / International Business College i Fredericia / Juridisk Uddannelsescenter / Kammeradvokaten

Kommunernes Landsforening / Kulturministeriet / Københavns Universitet / Lyngby-Taarbæk Kommune / Læreranstalternes Fælles Formidlingskurser / Pharmakon / Pressens Hus / Sct. Knuds Gymnasium / Silkeborg Seminarium / Sorø Akademi / Specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje region hovedstaden og region syd / Suhrs Seminarium / Teknisk Forvaltning i Helsingør / Udenrigsministeriet / Undervisningsministeriet / VUC Roskilde, Greve / VUC København Syd / Væksthus for Ledelse

UDGIVELSER


Jeg er (med)forfatter til eller redaktør af følgende udgivelser:

Nordentoft, H.M.; Hvass, H.; Mariager- Anderson, K. m.fl. (2019) Kollektiv Akademisk Vejledning. Fra forskning til praksis – bog fra Aarhus Universitetsforlag https://unipress.dk/udgivelser/k/kollektiv-akademisk-vejledning/

Hvass, H.; Heger, S. (2018) Brugbar peer feedback: Instruktion og træning, før de studerende selv skal give og modtage – artikel trykt i Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift https://tidsskrift.dk/dut/article/view/97052

Hvass, H.; Heger, S. (2018) Skriv og Skriv. Red din opgaveskrivning – bog fra Samfundslitteratur https://samfundslitteratur.dk/bog/skriv-og-skriv

Heger, S.; Hvass, H.; (2018) Take Away Teaching – webbaseret materiale om studiekompetencer http://educate.au.dk/forloeb/

Hvass, H.; Heger, S. (2017) Retoriske strategier som led i mere effektiv vejledning – artikel trykt i Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift https://dun-net.dk/media/299177/5-hvass-heger.pdf

Dolin, J.; Ingerslev, G.H.; Jørgensen, H.S. (2017) Gymnasiepædagogik. En grundbog, Hans Reitzels Forlag – kapitel 4.10 om mundtlighed https://hansreitzel.dk/soeg/gymnasiepadagogik-bog-16445-9788741266947

Hvass, H. (red.) (2015) Eksamensangst. Et problem vi skal løse i fællesskab – bog fra Samfundslitteratur http://samfundslitteratur.dk/bog/eksamensangst

Hvass, H.; Jørgensen, P.S. (2014) Synopsiseksamen. Og andre mundtlige eksamensformer med skriftligt materiale – bog fra Samfundslitteratur http://samfundslitteratur.dk/bog/synopsiseksamen

Hvass H. (2012) Formidlingsfitness for projektledere – pjece udgivet af KL og KTO

Hvass, H.; Beyer, J. (2011) Retorik for advokatfuldmægtige – bog udgivet af Advokatsamfundet

Hvass H. (2007) Mundtligt dansk – bog fra Gyldendal

Hvass H. (2004) Mundtligt – bog fra Gyldendal

Hvass H. (2003) Retorik, at lære mundtlig formidling – bog fra Hans Reitzels Forlag https://hansreitzel.dk/products/retorik-bog-14256-9788702018417

KONTAKT


Du er velkommen til at kontakte mig med spørgsmål eller for at få et tilbud på en workshop, vejledning eller produktion af tekst.

Du kan skrive til:
OM TALE
Skovringen 27
2950 Vedbæk
Du kan ringe på telefon: 2374 9659
Eller du kan sende en mail på helle@om-tale.dk