forside profil produkter kontakt

Kurser, efteruddannelsesforløb og retoriske råd

OM TALE specialdesigner sine produkter til virksomheder, institutioner, større organisationer eller enkeltpersoner. Produkterne designes efter grundig samtale om den enkelte kundes aktuelle og individuelle behov.

På listen til venstre kan man se eksempler på produkter designet til blandt andre: sygeplejersker, advokater, tillidsrepræsentanter, projektledere, taleskrivere, gymnasielærere, agronomer, pædagoger, kliniske vejledere, bibliotekarer, ingeniører, arkitekter, fysiklærere, seminarielærere, biologer, præster, fuldmægtige og folkeskolelærere.

© 2006 Nobells Design, Om Tale